Offentlig godkjent rengjøringsbyrå

Daglig renhold

Renhold er en av de viktigste tiltakene for god trivsel i en bedrift eller en institusjon.
Det bidrar til økt trivsel, og er en stor miljøfaktor. Gjennom riktig daglig renhold vil bedriften øke sin egen produktivitet og inntjening.

Hovedrenhold

Hovedrenhold er i dag en av de mest neglisjerte typer av renhold, men dog en av de aller viktigste. Dette er den type renhold som merkes mest på helse og miljø. Her fjernes miljøfiendtlig skitt, smuss og partikler fra vegger, tak og inventar.

Spesialrenhold

Vi utfører renhold spesielt tilpasset til situasjonene. Vi rengjør bl.a. bygg, tepper, vinduer, oppskur, highspeedpolering, gardiner og fasaderenhold

Matteutleie

Matteutleie er den rimeligste investering en kunde kan foreta seg for å holde sine lokaler rene. En riktig dimensjonert matte eller flere, med jevne bytt, stopper det meste av den skitt som transporteres inn i en bygning.

Kurs og opplæring

Kvalitetskontroll  og oppfølging er noe av det viktigste i vår bedrift.
For å oppnå god kvalitet for våre kunder er opplæring og oppfølging av medarbeidere av avgjørende betydning.
Vi prioriterer det meget høyt, og bruker store ressurser på det.

Hva er insta 800?

Når er det gjort ordentlig rent? Det spørsmålet har til alle tider vært et diskusjonstema innen renhold. Store sprik mellom forventninger til leveranse og kostnad er et kjent fenomen. Utgangspunktet for hele diskusjonen har vært veldig subjektivt.

DAGLIG RENHOLD

Vi utfører daglig renhold for et stort antall  bedrifter i Oslo og omegn.

Renhold er en av de viktigste tiltakene for god trivsel i en bedrift eller en institusjon.

Det bidrar til økt trivsel, og er en stor miljøfaktor. Gjennom riktig daglig renhold vil bedriften øke sin egen produktivitet og inntjening.

Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå AS ser det som meget viktig at det blir brukt riktige midler på de forskjellige marerialer vi rengjør, med tanke på daglig renhold også skal være en form for vedlikehold.

Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå AS gjennomfører hyppige inspeksjoner sammen med Husøkonom eller annen ansvarlig person fra oppdragsgiver. Dette anser vi som meget viktig for å holde en høy standard på renholdet.

Spesialrenhold

Vi utfører alle disse tjenester på en profesjonell og effektiv måte.

Byggrenhold

Byggrenhold utfører vi i forbindelse med bygging eller rehabilitering av bygg. Det kan være et kontinuerlig renhold under byggeperioden eller ferdigstillelses-renhold etter at bygget står ferdig. Arbeidet består bl.a. av fjerning av avfall og smuss, renhold av vegger, tak og gulv. Et bygg skal skinne ved overtakelse – og det sørger vi for. 

Teppe-/møbelrens

I alle tepper og tekstiler finnes det skitt, støv, bakterier og midd. Vi har vel alle hørt om hudstøvmidden og at dens etterlatenskaper forårsaker allergier og andre plager. Tepper og møbler bør renses min. 2 ganger pr. år og ikke bare når det ser skittent ut. Sykefraværet vil synke og bedriften vil ha “gratis” rens.

Vinduspuss

Rene vinduer er en fryd å se igjennom. Omgivelsene utenfor klarner opp. Våre profesjonelle vinduspussere sørger for at vinduer og karmer blir rene både sommer og vinter. Det er viktig at man har periodisk vinduspuss, da er både pris og tidspunkt forhåndsavtalt og du trenger ikke å tenke på bestilling hver gang.

Oppskur./boning

Oppskuring og boning gir rene, skinnende og sklisikre gulvflater. Det bidrar til enklere og bedre daglig renhold som igjen skaper et bedre innemiljø. Polishen som legges på overflaten beskytter underlaget slik at slitasjen ikke rammer gulvet direkte. På denne måten unngår man hyppig skifte av belegg.

Highspeedpolering

For at polishbehandlede gulv skal beholde sin glans og effekt må de vedlikeholdes. Her bruker vi en highspeed-maskin (poleringsmaskin) med høy roteringshastighet som kjøres over gulvet, og som både renser og polerer polishen. Gulvene blir som nye og man har spart en oppskuring og boning. God økonomi!

Gardinrens

Dette gjør vi som oftest hjemme og ikke på arbeidsplassen. Gardiner som alle andre tekstiler blir skitne. De henger i vinduet og drar til seg støv og smuss utenfra og innenfra. Vi tar ned, merker, renser/vasker og henger opp dine gardiner. Det eneste du merker er at du har fått tilbake rene og friske gardiner.

Fasaderenhold

De fleste er stort sett flinke til å tenke på innvendig renhold, men det utvendige er også viktig. En skitten fasade gremmes man over. En ren fasade frydes man over. Våre effektive fasaderenholdere “fornyer” ditt bygg via liftbiler. Husk, at selv om du sitter inne i ditt bygg så er det alltid noen som ser på det utenfra.

SPESIALRENHOLD

KURS & OPPLÆRING

Kurs og opplæring

Kvalitetskontroll  og oppfølging er noe av det viktigste i vår bedrift.

For å oppnå god kvalitet for våre kunder er opplæring og oppfølging av medarbeidere av avgjørende betydning.

Og vi prioriterer det meget høyt, og bruker store ressurser på det. Opplæringen er systematisert og organisert i forhold til de ulike stillingsnivåer i bedriften. I tillegg gis det individuell opplæring etter behov.

Alle våre renholdere må minimum ha Grunnkurs i renholdsfaget før de kommer ut til våre kunder. De må kunne beherske Norsk, både muntlig og skriftlig.

Følgende kurs gis til våre ansatte :

  • Grunnkurs i Daglig renhold
  • Insta800
  • Gulvpleie og vedlikehold
  • Ergonomi
  • Lederkurs
  • Datakurs
  • HMS  innføring 40 timer

Kvalitet

Det verdifulle sluttprodukt og vår målsetning for alle aktiviteter som utføres i Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå AS er å skape; rene og innbydende områder for våre kunder.

For å sikre at standarden på renholdet tilfredsstiller de krav som ligger i renholdskontrakten foretar vi månedlig hundrevis av kvalitetskontroller i våre kunders lokaler. 

 

Miljø

Vi er sertifiserte som en Miljøfyrtårn bedrift, og vår Klima og miljørapport vil bli tilsend på forespørsel

___

Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå AS ønsker å være en foregangsbedrift og vi stiller høye krav til helse, miljø og sikkerhet både internt og eksternt. Vi erkjenner at enkelte av de produkter vi benytter kan påvirke miljøet over sikt. Vi bestreber oss derfor til hele tiden å se på nye produkter på markedet som kan redusere belastningen på miljøet som vår virksomhet medfører. Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå AS kildesorterer all emballasje, og har retur-avtale på papir, plast  emballasje som går til resirkulering.

HMS

Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå AS har som en overordnet målsetting å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, et godt vern av det ytre miljø for å forhindre forurensning, god behandling av avfall og et godt vern mot helse- og miljøskader fra produkter, og et system for å forhindre uhell og ulykker ved brann og eksplosjon. 

Omdømmeverdier:

– Kvalitet
– Service
– Pålitelig

Styringskrav:

– Kvalitetsbedrift med fokus på faglig dyktighet
– Høy servicegrad og merverdi for våre kunder
– Trivsel og motivasjon for våre ansatte
– Satsning på mennesker, miljø og muligheter

Bedriftens verdifulle sluttprodukt:

En bedrift som oppnår sine mål, ekspanderer stabilt, og er givende å jobbe i og med. Rene og innbydende områder for våre kunder.

Telefon:
22 34 85 50

Postadresse:
P.B. 9315 Grønland
 
Telefax:
22 34 85 51
 
Postnummer:
0135 – OSLO
 
E-post
post@centrum.as